1. Krkonošská cyklistická naučná stezka
Tato stezka je vedena nejzajímavějšími partiemi Černé a Světlé hory. Ideálním nástupním místem je horní stanice lanovky Janské Lázně – Černá hora, kde se vyhnete nepříjemnému stoupání. Přeprava kol lanovkou je zdarma. Na trase stezky je instalováno 9 tematických informačních tabulí. Trasa stezky je vedena v III. zóně Krnapu, a proto je nutné dodržovat návštěvní řád. Stezka je otevřena od 1. června do 15. října. Z důvodu zajištění klidu pro zvěř, se mohou cyklisté pohybovat na stezce do 17 hodin. Délka: 16 km

Černodolský sjezd
Janské Lázně (670 m n. m.), Černá Hora (1299 m n. m), Černá bouda, 1B směr Lučiny, 19 B, 1E po proudu Čisté, Černý Důl (595 m n.m.). Délka: 12 km

Za výhledy na Krkonoše
V okolí Lánova mají cyklotrasy nové vybavení. Do tohoto prostoru vás zve okruh č. 8, který vyniká výhledy na Krkonoše. Je dlouhý i s výjezdem na Čihadlo asi 28 km. Doporučujeme začít terénně náročnější modře značenou cyklotrasou od nádraží ve Vrchlabí přes Horní Lánov do Černého Dolu, jako u trasy č. 9. V Černém Dole se dáte po hlavní cyklotrase č. 22 vpravo do Čisté, přejedete hlavní silnici a dorazíte ještě po cyklotrase č. 22 na křižovatku do Fořtu. Zde přejedete na cyklotrasu č. 4298 směr Lánov. Pro zájemce navrhujeme i variantu 8a, která vám umožní po silnicích a cyklotrase č. 4298 dojet přes Terezín do Hostinného, vzdáleného 9 km. Náš okruh č. 8 vede vpravo po místní komunikaci dojedete na křižovatku pod Malou Sněžku. Zde je nové odpočívadlo, mapa a panorama Krkonoš. Panorama upozorňuje na výhled z blízkého vrchu Čihadlo, který je nejvyšším v okolí. Od křižovatky lze dojet po cyklotrase č. 4298 do Prostředního Lánova k informačnímu centru, což uvádíme jako alternativu 8b dlouhou 5 km. Hlavní okruh pokračuje pod Čihadlem přes Dolní Lánov do Kunčic po cyklotrase č. 4299. Z Kunčic zpět do Vrchlabí vás dovede Labská cyklotrasa č. 24.

Sjezd pod Liškou
Janské Lázně (670 m n. m.), Černá hora (1299 m n. m.), Pražská bouda, Lesní bouda,Tetřeví bouda, A) – Hříběcí boudy, Strážné, Vrchlabí (465 m n.m.) = 26 km. Tetřeví boudy, B) – Dolní Dvůr, Lánov (470 m n.m.). Délka: 25 km