Jest nam niezmiernie przykro, jeśli musisz anulować swój pobyt u nas, ale jesteśmy wyrozumiali dla nieoczekiwanych zdarzeń. Zgodnie z poniższymi warunkami można anulować rezerwację lub już opłacone wakacje z nami:

  • Bezpłatna anulacja na 14 dni przed przyjazdem
  • 100% ceny rezerwacji w przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 14 dni przed przyjazdem.

Dodatkowe warunki

 

1 Ceny i usługi

Orientacyjne ceny zakwaterowania i wszelkich dodatkowych usług są podane w materiałach prezentacyjnych dostawcy zakwaterowania (strona internetowa, broszury itp.). Klient jest jednak związany ceną podaną na voucherze zakwaterowania. Voucher jest wiążący w zakresie uzgodnionych w umowie usług i cen. Wynajmujący ma prawo do zmiany uzgodnionych warunków pobytu w przypadkach od niego niezależnych (np. siła wyższa).

2. Anulowanie pobytu przez klienta

Klient ma prawo do anulowania rezerwacji w dowolnym momencie przed przyjazdem. Anulowanie pobytu wymaga elektronicznego anulowania rezerwacji w formie pisemnej (e-mail z potwierdzeniem odbioru) na adres chalupamlynarka@gmail.com. O terminie anulowania rezerwacji decyduje data i godzina wysłania wiadomości e-mail.

Wynajmujący nie obciąży klienta powyższymi opłatami za anulowanie rezerwacji, jeśli nie mógł on skorzystać z uzgodnionych usług z następujących powodów: śmierć w rodzinie, hospitalizacja klienta lub członka jego rodziny, poważna choroba, nakaz powołania do wojska, klęska żywiołowa. Klient jest zobowiązany do dostarczenia dostawcy zakwaterowania pisemnego dowodu wyżej wymienionych faktów w ciągu 3 dni od ich wystąpienia.

3. Ważność

Niniejsze warunki są integralną częścią zamówienia zakwaterowania i vouchera na zakwaterowanie.