Infocentrum Černý Důl

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ VÝZVY  

Tajemník Městského úřadu Špindlerův Mlýn vyhlašuje dne 01. 11. 2021 v souladu s ustanoveními § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na obsazení pozice

referent odboru výstavby – DOBA NEURČITÁ